top of page

Vertrouwenspersoon

Van de trainers, leden, vrijwilligers en ouders wordt verwacht dat wij elkaar met respect behandelen. Het kan in elke organisatie voorkomen dat iemand naar een ander persoon ongewenst gedrag vertoont.

 

Voel jij, je door ongewenst gedrag niet meer prettig of veilig binnen onze school en weet je daar niet goed mee om te gaan? Vind je het moeilijk om dit te bespreken met de pleger van het ongewenst gedrag? Of biedt dit geen oplossing? Kom je er met de trainer ook niet uit? Of wil je het liever ergens anoniem melden zodat er toch iets met jouw gevoel gedaan wordt?

 

Dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Binnen Taekwondo Apuro is dit Thessa de Boer. Onder ongewenst gedrag verstaan wij:

• Verbale agressie/ treiteren

• Fysieke agressie

• Psychische agressie/intimidatie

• Seksuele intimidatie

 

Een vertrouwenspersoon:

  •  Voert een vertrouwelijk gesprek met de leden of andere betrokkenen bij de vereniging en staat deze bij.

  • Adviseert of kan doorverwijzen.

  • Kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid gericht op het voorkomen van ongewenst handelen.

  • brengt jaarlijks verslag uit over de verrichte werkzaamheden. Alle gegevens m.b.t. een klacht worden na vijf jaar vernietigd.

Thessa is te benaderen via thesi83@hotmail.com

 

Vanuit de Taekwondobond Nederland zijn er ook twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zie onderstaande link.

https://www.taekwondobond.nl/veilig-sportklimaat/vertrouwenspersonen-tbn/

 

IMG-20191212-WA0000_edited.jpg
bottom of page