top of page

Huisregels

Huisregels Taekwondo Apuro

Erecode

 • Een ieder dient zich aan de erecode te houden. Deze luidt als volgt; Vechten gebeurt alleen op de mat of in de dojang, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.

 • Een leerling kan ieder gegeven moment uitleggen wat de erecode inhoudt.

 

Kleding en hygiëne

 • Zorg voor een schone dobok (taekwondo-pak) en schone handen en voeten. De nagels aan de vingers en tenen zijn geknipt.

 • Tijdens de training is het toegestaan een neutrale dobok te dragen. Tijdens examens is het alleen toegestaan om in een WT dobok deel te nemen met het clublogo. Tijdens wedstrijden is het alleen toegestaan om deel te nemen met WT dobok met het clublogo of met een WT dobok van de nationale selectie.

 • Onder de dobok is het eventueel bij kou en het bedekken van lichaamsdelen toegestaan een wit shirt te dragen. De voorkeur gaat uit naar een hemdje of een t-shirt met een V-hals. Felle kleuren passen niet bij het witte dobok. Zwart en grijs onder een dobok met een zwarte V past wel.

 • Het dragen van een hoofdzweetband is niet toegestaan. Het dragen van een bandana om enkel het haar bij elkaar te houden is toegestaan. Het dragen van een hoofddoek of zweetbanden aan de polsen zijn wel toegestaan.

 • Er mag tijdens de les op speciale taekwondo schoenen worden getraind. Informeer hierover bij de trainer. Tijdens het sparren, kussen trappen en examen dienen de schoenen te worden uitgetrokken. Er wordt geadviseerd om de enkels te verstevigen, op blote voeten te trainen.

 • Het is tijdens het examen helemaal niet toegestaan om met schoenen aan deel te nemen. 

 

Omgang

 • Een ieder wordt gelijk behandeld ongeacht kleur, ras, geslacht, functie, politiek, godsdienst of geaardheid. Er bestaat alleen verschil in rang op basis van de hoogte van iemands graad/ band.

 • Hogere banders moeten voor lagere banders een voorbeeld en behulpzaam zijn. Lagere banders moeten zich beleefd en respectvol gedragen tegenover hogere banders.

 • In de trainingszaal en kleedkamers wordt er Nederlands gesproken. Wij bouwen aan 1 sterk team waar niemand zich buitengesloten hoeft te voelen.

 • Probeer voor aanvang van de les, thuis of op de trainingslocatie naar het toilet te gaan.

 • Zowel de sporters als de ouders dienen zoveel mogelijk bij te dragen om een positieve sfeer te creëren tijdens de training.

 • Onsportief gedrag, pesten, agressie en de les verstoren worden niet getolereerd.

 • Tijdens de training trainen we met elkaar en niet tegen elkaar. Aan begin en einde van elke oefening met een partner is steeds de groet vereist en dien je elkaar te bedanken.

 

Beleefdheidsregels

 • Bij het betreden van de trainingsruimte (dojang) en bij het verlaten van de trainingsruimte wordt de trainingsruimte begroet.

 • Tijdens de trainingen dient iedereen in stilte te luisteren naar de aanwijzingen van de trainer.

 • Het is uit respect en loyaliteitsredenen niet toegestaan om zonder overleg met de hoofdtrainer bij een andere sportschool/vereniging Taekwondo te beoefenen.

 • Wees zuinig op elkaars spullen en op die van de vereniging.

 • Trainingsmateriaal wordt niet naar elkaar gegooid. Dit wordt netjes aangegeven.

 • Bij latere aankomst dien je de zaal in stille rust te betreden. Loop aan de zijkant van de zaal en groet als eerste de trainer. Wacht hierna op instructies.

 • Mobiele telefoons van zowel leerlingen als ouders dienen te worden uitgeschakeld of op tril te worden gezet. In de trainingszaal mag niet worden getelefoneerd.

 • Personen die een proefles meedraaien of als laatste lid zijn geworden genieten voorrang bij het gebruiken van beschermingsmateriaal die wij te leen hebben.

 • De trainingszaal en de kleedkamers worden netjes achtergelaten.

 

Veiligheid

 • De leerlingen zijn verplicht om bij inschrijving of voor aanvang van de les gezondheidsproblemen of blessures te melden bij de trainer.

 • Het is niet toegestaan om tijdens de les te eten of kauwgum te kauwen.

 • Het is niet toegestaan om tijdens de les sieraden te dragen. Piercings of oorbellen kunnen desnoods met een stukje sporttape of pleister (zelf meenemen) worden afgeplakt.

 • Het is niet toegestaan om voor, tijdens of na de les tussen de gymtoestellen te spelen.

 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.

 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige trainingsmateriaal/ hulpmiddelen is verboden.

 • Kruisbescherming is verplicht. Wij raden iedereen aan de basisbescherming aan zo spoedig mogelijk aan te schaffen. Leerlingen en ouders zijn zelf verantwoordelijk de veiligheid van henzelf of van de kinderen.

 

Toeschouwers

 • Ouders en/of vrienden zijn welkom tijdens trainingen maar, moeten hiervoor reserveren en mogen de trainingen niet storen of de sporters afleiden. De toeschouwers dienen in stilte te fluisteren. En zich niet met de les te bemoeien. Er geldt een maximum van 6 reserveringen per les. 

 • Vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes mogen daarbij de les ook in alle stilte bijwonen.

 • Het verzoek aan de ouders met kleine kinderen om deze tijdens de les onder ouderlijk toezicht in de kleedkamers te laten spelen als zij niet stil kunnen zitten of zijn tijdens de les. 

 

Lidmaatschap

 • Een vereiste is om het lidmaatschap aan te gaan bij de Taekwondobond Nederland (TBN).

 • De contributie wordt per maand (aan het begin) of per jaar tijdig betaald.

 • Opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk of per email via tkdapuro@gmail.com.

 • De opzegtermijn van de contributie is één maand.

 • Om te kunnen deelnemen aan een examen dient een lid minimaal een half jaar lid te zijn, tenzij de trainer anders bepaald.

 • Minimaal een jaar na het behalen van de 1ste guep kan je op advies van de trainer worden opgegeven voor een Dan- of Poomexamen. Dezen worden afgenomen door Taekwondobond Nederland.

 

 

Sancties

Onbehoorlijk gedrag kan worden bestraft met een straftraining, in de hoek zitten of naar huis gestuurd worden. Bij het regelmatig overtreden van de regels kan deelname aan een examen worden geweigerd. In ernstigere gevallen wordt een leerling na bestuursoverleg geroyeerd.

bottom of page